Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-45

RK-21-2015-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-21-2015-45
NázevJmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0181/03/2015/ZK ze dne 12. 5. 2015 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 (dále jen Zásady ). V souladu se Zásadami budou jednotlivé žádosti obcí o dotaci posuzovány odbornou komisí jmenovanou radou kraje ze zástupců Kraje Vysočina, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, případně dalších odborníků. Následně budou vyhodnocené žádosti předloženy příslušným orgánům kraje k projednání a rozhodnutí.
Návrh řešení V souladu s čl. 4 odst. 6 Zásad předkládá odbor sekretariátu hejtmana radě kraje návrh na jmenování odborné komise na posuzování žádostí obcí o dotaci na akceschopnost jednotek požární ochrany v roce 2015. Komise je navržena dle nominací zastoupených organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
odbornou komisi dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015 ve složení:
- Předseda - Jan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
- Člen - Ing. Pavel Dvořák, Krajský úřad Kraje Vysočina;
- Člen - plk. Ing. Libor Hanuška, HZS Kraje Vysočina;
- Člen - mjr. Ing. Vladimír Pecka, HZS Kraje Vysočina;
- Člen - plk. Ing. Jiří Hörner, Krajské sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz