Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-43

RK-21-2015-43.doc  RK-21-2015-43pr01.xls
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-21-2015-43
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen
Zpracoval3 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen pro: jednání rady kraje č. 21/2015 dne 30. 6. 2015 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2015.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 5/2015
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 5/2015
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 5/2015
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování kraje Vysočina za období 1 - 5/2015
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 5/2015
6) Sociální fond za období 1 - 5/2015
7) Fond Vysočiny za období 1 - 5/2015
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 5/2015

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 05. 2015
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2015 dle materiálu RK-21-2015-43, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. června 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz