Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-39

RK-21-2015-39.doc  RK-21-2015-39pr01.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-21-2015-39
NázevUzavření smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene.
Kraj Vysočina dokončil stavbu II/406 Telč - průtah. Součástí této stavby byl i stavební objekt SO 501 Přeložka plynovodu. Po dokončení stavby byl vyhotoven geometrický plán číslo 2154-1497/2013 ze dne 17. 10. 2014, kterým byl stanoven rozsah služebnosti na pozemcích kraje ve prospěch oprávněného, tj. RWE GasNet, s.r.o.
Návrh řešení Kraj Vysočina se zavázal zřídit služebnost na přeložku plynu ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 13. 9. 2011. Pro možnost zřízení služebnosti na částech pozemků Kraje Vysočina ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o. navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-21-2015-39, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu
RK-21-2015-39, př. 1 s RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSĆ 401 17, IČ 272 95 567.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz