Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-29

RK-21-2015-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-21-2015-29
NázevZměna usnesení 2186/36/2014/RK
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 2186/36/2014/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a E.ON. Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou Hrutov Rozšíření DS Macek dotčen pozemek par.č. 707 v k. ú. Hrutov ve vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouva s návrhem na vklad byla dne 16. 3. 2015 podána na katastrální úřad. Dne 26.3.2015 Katastrální úřad pro Vysočinu, pracoviště Jihlava sdělil, že zápis nelze povolit protože pozemek byl rozdělen na par.č. 707/1, který je stále ve vlastnictví Kraje Vysočina a pozemky par.č. 707/2 a 707/3, které jsou nyní ve vlastnictví Obce Hrutov.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 2186/36/2014/RK -změnit dotčený pozemek na par.č. 707/1 a cenu za zřízení služebnosti z částky 38 292 Kč bez DPH na 37 092 Kč bez DPH pod pořadovým číslem 16 v materiálu RK-36-2014-20, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá změnit usnesení 2186/36/2014/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit v usnesení 2186/36/2014/RK tak, že v materiálu RK-36-2014-20, př. 2 se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 16 mění pozemek z původního par. č. 707 v k. ú. Hrutov na pozemek par. č. 707/1 v k. ú. Hrutov a výše úhrady bez DPH za zřízení služebnosti z původní částky 38 292 Kč na 37 092 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2015- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz