Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-22

RK-21-2015-22.doc  RK-21-2015-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-21-2015-22
NázevSouhlas s nájemní smlouvou
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, požádal o souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy . Předmětem smlouvy je užívání osobního automobilu zn. Renault Kangoo.
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady. Dle těchto Zásad je potřeba pro uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok mít souhlas Rady Kraje Vysočina. Nájemní smlouva je součástí přílohy 1 materiálu RK-21-2015-22.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je součástí přílohy 1 materiálu RK-21-2015-22.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy dle materiálu RK-21-2015-22, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz