Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-21

RK-21-2015-21.doc  RK-21-2015-21pr01.xls  RK-21-2015-21pr01upr1.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-21-2015-21
NázevStřednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá radě kraje ke schválení střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období let 2016 - 2018.
Rada kraje usnesením č. 2152/39/2013/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 3. 12. 2013 č. 10/13 (dále jen Pravidla ). V článku 5 odst. 6 písm. a) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 3 kalendářní roky.
Střednědobé plány příspěvkových organizací poskytující sociální služby jsou ovlivněny zvýšeným zájmem obyvatel o tyto služby, které vychází ze stárnutí populace. Finanční plánování příspěvkových organizací bylo negativně ovlivněno především navýšením mezd v důsledku nařízení Vlády ČR.
Návrh řešení V souladu s Pravidly zpracovaly a předložily příspěvkové organizace za odvětví sociální péče aktualizaci střednědobých plánů na období let 2016 - 2018.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí dle materiálů RK-21-2015-21, př. 1.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-21-2015-21, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz