Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-06

RK-21-2015-06.doc  RK-21-2015-06pr01.pdf  RK-21-2015-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-21-2015-06
NázevVěcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od společnosti Swoboda-Stamping, s.r.o. návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru - 153 ks šatních skříní v pořizovací ceně 1 700 Kč/ks k výkonu hlavní činnosti nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2015-06, př. 1.
Dále nemocnice obdržela od společnosti Alliance Healthcare s.r.o. návrh smlouvy o poskytnutí věcného daru - vitaminy a potravinové doplňky v celkové hodnotě 18 000 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2015-06, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-21-2015-06, př. 1 a RK-21-2015-06, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2015-06, př. 1 a RK-21-2015-06, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 10. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz