Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-05

RK-21-2015-05.doc  RK-21-2015-05pr01.pdf  RK-21-2015-05pr02.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-21-2015-05
NázevPeněžní dar a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od města Havlíčkův Brod nabídku peněžního daru ve výši 500 000 Kč za účelem nákupu laparoskopické věže. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2015-05, př. 1.
Dále nemocnice obdržela od města Chotěboř návrh smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 20 000 Kč za účelem pořízení laparoskopické věže. Smlouva o poskytnutí dotace je obsažena v materiálu RK-21-2015-05, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Peněžní dar a dotace jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Pořízení laparoskopické věže bylo schváleno usnesením č. 0374/08/2015/RK. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2015-05, př. 1 a RK-21-2015-05, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru a smlouvy o poskytnutí dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2015-05, př. 1 a RK-21-2015-05, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 10. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz