Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-57

RK-20-2015-57.doc  RK-20-2015-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-20-2015-57
NázevUzavření smlouvy na zajištění aktivit Technického fóra 2015
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření příkazní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu o zajištění aktivit v rámci Technického fóra 2015 realizovaného Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina pořádá první ročník Technického fóra 2015 zaměřeného na problematiku technických oborů a spolupráce regionálních partnerů při zajišťování kvalifikovaných odborníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo zajistit některé aktivity formou příkazní smlouvy.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu
RK-20-2015-57, př. 1. Rozhodnutí o uzavření smlouvy, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Příkazní smlouvu s institucí Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČO 47609109, dle materiálu RK-20-2015-57, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz