Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-48

RK-20-2015-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-20-2015-48
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Dne 25. 5. 2015 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném majetku. Jedná se o mycí stroj M1003, rok pořízení 2000, inventární číslo 4/538/21, pořizovací cena 108 622,50 Kč, zůstatková cena 7 036,50 Kč. Zařízení je nefunkční a značně opotřebené. Má závady na mycím čerpadle, programátoru
a elektroinstalaci. Náklady na odstranění těchto závad by přesáhly cenu nového stroje, proto je jakákoli další oprava ekonomicky nerentabilní. Vzhledem k popsanému stavu rozhodla ředitelka školy nenabízet uvedený majetek prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje a navrhuje ekologickou likvidaci přístroje. Účetní ztrátu způsobenou zůstatkovou cenou majetku ve výši 7 036,50 Kč vyřeší organizace bez nároku na navýšení provozních prostředků.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením mycího stroje M1003, rok pořízení 2000, inventární číslo 4/538/21, pořizovací cena 108 622,50 Kč, zůstatková cena 7 036,50 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu RK-20-2015-48.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz