Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-47

RK-20-2015-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-20-2015-47
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín,
Hálkova 42 (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Dne 15. 5. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o soubory výpočetní techniky inventární číslo MS-z-108-2, rok pořízení 2004, pořizovací cena 656 714,90 Kč, zůstatková cena 0 Kč
a inventární číslo MS-z-108-3, rok pořízení 2004, pořizovací cena 473 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Tiskárny a počítače vedené v těchto souborech jsou nefunkční, morálně zastaralé a jejich opravy by přesáhly ceny pořízení nových. Tento majetek byl 25. 5. 2015 nabídnut prostřednictvím portálu PO na webových stránkách Kraje Vysočina jiným organizacím
a během následujících 14 dnů o něj neprojevila žádná s těchto organizací zájem. Ředitel školy proto navrhuje uvedený majetek ekologicky zlikvidovat odbornou firmou.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením souboru výpočetní techniky inventární číslo MS-z-108-2, rok pořízení 2004, pořizovací cena 656 714,90 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu
RK-20-2015-47;
* s vyřazením souboru výpočetní techniky inventární číslo MS-z-108-3, rok pořízení 2004, pořizovací cena 473 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu
RK-20-2015-47.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz