Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-29

RK-20-2015-29.doc  RK-20-2015-29pr01.pdf  RK-20-2015-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-20-2015-29
NázevMonitorovací zpráva a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov. Tento projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 - 2013. Žádost o platbu obsahuje čestná prohlášení dle materiálu RK-20-2015-29, př. 1. Přílohou monitorovací zprávy je dále také čestné prohlášení k pozemkům, které byly pořízeny z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod při realizaci výše uvedeného projektu dle materiálu RK-20-2015-29, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-20-2015-29, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálů RK-20-2015-29, př. 1 a RK-20-2015-29, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.
Odbor majetkový souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu č. 1 projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle materiálu RK-20-2015-29, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálů RK-20-2015-29, př. 1 a RK-20-2015-29, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz