Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-20

RK-20-2015-20.doc  RK-20-2015-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-20-2015-20
NázevZměna usnesení 0648/12/2015/RK
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0648/12/2015/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení služebnosti, podle níž měl být stavbou Šlapanov pan Pajer - přípojka KNN nad 50m dotčen pozemek par.č. 1075/2 v k.ú. Šlapanov ve vlastnictví kraje. Dne 9. 6. 2015 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému vyplnění žádosti o zřízení služebnosti. Byl chybně uveden způsob narušení silnice, správně má být souběžné uložení mimo vozovku. Z tohoto důvodu bude úhrada za zřízení služebnosti snížena z původní 63 000 Kč na částku 12 600 Kč.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0648/12/2015/RK -pod pořadovým číslem 3 materiálu RK-12-2015-18, př. 2 změnit úhradu za zřízení služebnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0648/12/2015/RK tak, že v materiálu RK-12-2015-18, př. 2. se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 3 snižuje úhrada za zřízení služebnosti z původní 63 000 Kč na částku 12 600 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz