Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-11

RK-20-2015-11.doc  RK-20-2015-11pr01.xls  RK-20-2015-11pr02.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-20-2015-11
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy u projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II , registrační číslo CZ.1.07/5.3.00/39.0027
Zpracoval M. Brűcknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vratku nevyčerpaných prostředků projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II .
Usnesením č. 1444/28/2012/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2012-75, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012, materiálu RK-28-2012-75, př. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 a prohlašuje skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/26/2012 dle materiálu
RK-28-2012-75, př. 1, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/28/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 2, skutečnosti uvedené v příloze č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/27/2012 dle materiálu RK-28-2012-75, př. 3 ) schválila Rada Kraje Vysočina Rozhodnutí o poskytnutí dotací na projekty Technické pomoci OP VK, které vydalo MŠMT.
Jeden z projektů Technické pomoci OP VK Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II byl ukončen dne 31. 12. 2014. Vyúčtování projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II je součástí materiálu RK-20-2015-11, př. 1.
Nedočerpané prostředky ve výši 73 710,46 Kč musí být zaslány do 30 pracovních dnů od podpisu avíza (podepsáno 3. 6. 2015) na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710 dle materiálu RK-20-2015-11, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodu nedočerpaných prostředků projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II ve výši 73 710,46 Kč na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, na zvláštním účtu TP 5. 3. II OPVK je zůstatek 274 233,69 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod nevyčerpaných prostředků ve výši 73 710,46 Kč na zvláštním účtu TP 5. 3. II OPVK na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. ú.: 6015-821001/0710;
* převod prostředků poskytnutých na zvláštní účet TP 5. 3. II OPVK z Fondu strategických rezerv na předfinancování projektu zvýšený o připsané úroky před zahájením projektu (tj. do 29. 6. 2012) a po ukončení projektu (ukončen dne 31. 12. 2014) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5. 3. II OPVK o vratku nevyčerpaných prostředků na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 73 710,46 Kč;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu TP 5. 3. II OPVK ve výši převodu prostředků poskytnutých z Fondu strategických rezerv zvýšeného o připsané úroky před zahájením projektu a po ukončení projektu do Fondu strategických rezerv.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 30. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz