Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2015-05

RK-20-2015-05.doc  RK-20-2015-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-20-2015-05
NázevSouhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením č. 0374/08/2015/RK ze dne 3. 3. 2015 finanční a ostatní související plány na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala dle materiálu RK-20-2015-05, př. 1 prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení havarijních investičních záměrů, které mají být neprodleně realizovány:
* Dovybavení pracoviště RFA v předpokládané pořizovací ceně ve výši 651 348 Kč. Jedná se o doplnění zařízení nově zrekonstruovaného pracoviště přípravy radiofarmak a o obměnu vybavení z původního pracoviště.
* Dovybavení pracoviště PCR v předpokládané pořizovací ceně ve výši 204 533 Kč. Jedná se o doplnění nově zřízeného pracoviště o přístroje, které jsou nezbytné
pro jeho provoz, a které nebylo možné pořídit z dotace EU.
* Klimatizační jednotka 2 ks v předpokládané pořizovací ceně ve výši 150 000 Kč. Důvodem pořízení je zajištění tepelné pohody a vytvoření potřebného mikroklimatu pro provoz prodejny zdravotnických potřeb a angiografického pracoviště.
Uvedené investice by byly financovány z položky v investičním plánu nemocnice na rok 2015 Havarijní stavy - rezerva .
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že se jedná o přístroje (techniku), které jsou nezbytné pro zajištění chodu uvedených pracovišť, odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci investičních akcí dle materiálu RK-20-2015-05, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-20-2015-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz