Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-66

RK-19-2015-66.doc  RK-19-2015-66pr01.doc  RK-19-2015-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-19-2015-66
NázevNávrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil hejtman Olomouckého Kraje Ing. Jiří Rozbořil s žádostí o finanční dar na podporu celostátního pěveckého festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou , pořádaného obecně prospěšnou společností ProMancus. Jedná se již o šestý ročník pěveckého festivalu pro tělesně a mentálně postižené lidi z celé České republiky, kteří mají možnost předvést svoje pěvecké dovednosti na základě výběru zaslaných demosnímků v rámci finálového večera, který se uskuteční dne 14. října 2015 v Olomouci. Souběžně s pěveckou soutěží probíhá soutěž výtvarná a nově od tohoto ročníku také soutěže v kategoriích foto a video. Bližší informace o konání festivalu jsou obsaženy v příloze č. 1 materiálu RK-19-2015-66.
Kraj Vysočina festival Nad Oblaky podpořil formou darovací smlouvy v uplynulých prvních třech ročnících částkou 50 000 Kč a poslední čtvrtý a pátý ročník festivalu již částkou 30 000 Kč.
Kraj Vysočina uspořádal, v letošním roce v rámci akce Srdce na dlani XII. a III. veletrhu sociálních služeb Třebíčska (dne 20. 5. 2015 v Třebíči), pěveckou soutěž pro klienty se zdravotním postižením příspěvkových organizací Kraje Vysočina - Domova ve Zboží, příspěvková organizace, Domova Háj, příspěvková organizace a Domova Kopretina Černovice, příspěvkový organizace. Smyslem soutěže bylo nominovat vítěze na festival Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou v roce 2015. Na základě předvedených pěveckých výkonů byly k účasti na festivalu doporučeny všechny uvedené příspěvkové organizace. V rámci ostatních kategorií (výtvarná, fotografická a video soutěž) se již klienti přihlašují samostatně.
Návrh řešení Prostředky na poskytnutí finančního daru lze pokrýt v rámci kapitoly Sociální věci.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01357
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-19-2015-66, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz