Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-64

RK-19-2015-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-19-2015-64
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a za 5. etapu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval R. Sýkora, J. Matýsová, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa počátku listopadu 2012 podal Kraj Vysočina do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov II. (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Usnesením č. 0363/04/2012/ZK dne 26. 6. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. V rámci projektu budou postaveny 2 domky pro bydlení v Křižanově, 2 domky s terapií v Osové Bítýšce a jeden domek v Kadolci.
Od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2014 proběhla 2. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 28. 1. 2015 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 1 646 121,71 Kč. V průběhu 2. etapy projektu došlo k úhradě správních poplatků, autorského dozoru, technického dozoru, projektové dokumentace, stavebních prací apod. Ze strany Centra pro regionální rozvoj byla žádost o platbu schválena v plné výši a na základě těchto skutečností MPSV zaslalo na zvláštní účet projektu dotaci ve výši 1 646 121,71 Kč.
Kraj Vysočina podal 31. ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I. pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Dne 15. 10. 2012 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000194, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektu byly postaveny 2 domky pro bydlení v Cetorazi a 2 domky v Pelhřimově.
Od 1. 9. 2014 do 15. 1. 2015 proběhla 5. závěrečná etapa projektu. Dne 20. 1. 2015 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 702 567,25 Kč. V průběhu této etapy došlo k proplacení faktur za vybavení objektů a publicitu. Ze strany Centra pro regionální rozvoj byla žádost o platbu schválena v plné výši a na základě těchto skutečností MPSV zaslalo na zvláštní účet projektu dotaci ve výši 702 567,25 Kč.
Návrh řešení Na základě žádosti o platbu byla dne 27. 5. 2015 převedena částka 1 646 121,71 Kč na účet České národní banky a následně na zvláštní účet projektu. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 1 646 121,71 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
Na základě žádosti o platbu byla dne 27. 5. 2015 převedena částka 702 567,25 Kč na účet České národní banky a následně na zvláštní účet projektu. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 702 567,25 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 646 121,71 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 27. 5. 2015. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 702 567,25 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 27. 5. 2015. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov II. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 646 121,71 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov II. ;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 702 567,25 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz