Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-63

RK-19-2015-63.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-19-2015-63
NázevProjekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozšíření předfinancování krajského projektu Od myšlenky k výrobku 2 .
Kraj (OŠMS) realizuje projekt Od myšlenky k výrobku 2 reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619. Předmětem je pořízení zařízení pro technicky zaměřené střední školy - centra odborného vzdělávání (malé CNC výukové obráběcí stroje, laserové tiskárny plošných spojů, sady digitálních osciloskopů, vybavení pro studium obnovitelných zdrojů energie, systémová bednění). Uznatelné náklady projektu jsou plně financovatelné z prostředků ROP Jihovýchod (bez povinného spolufinancování krajem)
Usnesením č. 0485/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 schválilo zastupitelstvo kraje předfinancování administrativní části projektu do výše 500 000 Kč. Při přípravě projektu bylo navrženo, aby financování pořízených strojů ve výši téměř 45 mil. Kč bylo zajištěno prostřednictvím systému modifikovaných plateb. Vzhledem ke komplikacím při zpracování zadávací dokumentace však již tuto metodu s velkou pravděpodobností nebude možné využít.
V současné době probíhá výběrové řízení. Pokud budou úspěšně vybráni dodavatelé, lze předpokládat, že faktury za dodané stroje a zařízení budou k úhradě v září 2015. OŠMS předpokládá, že prostředky budou poskytnuty kraji po závěrečném vyúčtování projektu ještě do konce roku 2015.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání návrh na rozšíření předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 o 45 mil. Kč. Prostředky budou na zvláštní účet projektu převáděny postupně a ve výši potřebné k úhradě faktur za dodané stroje a zřízení.
StanoviskaOdbor ekonomický: Projekt by měl být financován v celé výši z prostředků ROP, spolufinancování ze strany Kraje Vysočina se nepředpokládá. Finanční prostředky na předfinancování budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 45 000 000 Kč.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz