Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-61

RK-19-2015-61.doc  RK-19-2015-61pr01.doc  RK-19-2015-61pr02.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-19-2015-61
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
Zpracoval K. Ubr, Odborná skupina projektu
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší udržitelnost aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) a jejich financování v roce 2015.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen smlouva ). Po ukončení projektu se smluvní strany dohodly na podpoře pokračování specifických aktivit projektu dodatkem k původní smlouvě (zastupitelstvo kraje jej schválilo dne 10. 12. 2013 usnesením 0573/07/2013/ZK).
Dle čl. 3 odst. 2 smlouvy projednávají partneři Výroční monitorovací zprávu za kalendářní rok a berou ji na vědomí.
Dle čl. 3 odst. 1 smlouvy sjednávají partneři projektu Roční specifikaci aktivit pro kalendářní rok (dále jen RSA2015 ) a formou dodatku ke smlouvě ji schvalují.
Výroční monitorovací zpráva a RSA2015 byly připraveny a projednány v Odborné skupině projektu a jsou předloženy k projednání v orgánech kraje a ČEZ, a. s. Celkové rozpočtované náklady na rok 2015 činí 1 180 000 Kč, z toho z rozpočtu kraje 580 000 Kč. Prostředky jsou alokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 v kapitole Školství, mládeže a sportu.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání Výroční monitorovací zprávu za rok 2015 (materiál RK-19-2015-61, př. 1) a dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je návrh Roční specifikace aktivit pro rok 2015 (materiál RK-19-2015-61, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2014 dle materiálu RK-19-2015-61, př. 1;
* rozhodnout uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-19-2015-61, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz