Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-53

RK-19-2015-53.doc  RK-19-2015-53pr01.doc  RK-19-2015-53pr01upr1.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-19-2015-53
NázevNávrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Usnesením č. 0903/16/2015/RK ze dne 19. 5. 2015 vyhlásila rada kraje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Po obdržení všech návrhů (škola, ČŠI, školská rada) předkládají odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-19-2015-53, př. 1. Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů dále navrhují radě kraje, aby podle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, přizvala k jednání komise další odborníky s hlasem poradním, a to zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkci zřizovatele.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-19-2015-53, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obce, ve které se škola nachází, a vedoucího odboru školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-19-2015-53, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz