Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-26

RK-19-2015-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-19-2015-26
NázevUkončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál předkládáme Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektů II/392 Velké Meziříčí - Tasov a II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje (dále jen Projekty ), a z toho vyplývající potřeby převodu zůstatků zvláštních účtů Projektů do Fondu strategických rezerv.
Realizaci a financování Projektů schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0253/04/2010/ZK dne 22. 6. 2010. Předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0892/18/2010/RK dne 8. 6. 2010. Realizace takto vymezených úseků Projektů v rozpočtovém období Evropské unie 2014 - 2020 není možná. Projekt II/392 Velké Meziříčí - Tasov bude realizován v letech 2016 - 2017 v rámci investičních akcí kraje z kapitoly Doprava, příloha rozpočtu D2, Investice v dopravě. Akce II/385 Dolní Rožínka - hranice kraje byla realizována v roce 2012 z kapitoly Doprava, příloha rozpočtu D2, Investice v dopravě. Realizaci a financování projektu II/385 Dolní Rožínka - průtah schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0035/01/2015/ZK dne 27. 1. 2015 a realizace se předpokládá v roce 2016.
Zůstatek na zvláštním účtu II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje je 0 Kč. Zůstatek na zvláštním účtu II/392 Velké Meziříčí - Tasov je 9,70 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodu konečného zůstatku s připsanými úroky za 2. čtvrtletí 2015 ze zvláštního účtu projektu II/392 Velké Meziříčí - Tasov do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu ve výši 9,70 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/392 Velké Meziříčí - Tasov ve výši 9,70 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz