Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-11

RK-19-2015-11.doc  RK-19-2015-11pr01.pdf  RK-19-2015-11pr01a.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-19-2015-11
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává výkup pozemku zastavěného silnicí III/1327 z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátilo Myslivecké sdružení Žirovnice s návrhem majetkoprávního vypořádání k pozemku par. č. 3722/11 v k. ú. Žirovnice.
Vlastník s návrhem kupní ceny ve výši 50 Kč/m2 souhlasí.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít kupní smlouvu na pozemek par. č. 3722/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina za 50 Kč/m2.
Požadovaný pozemek je zastavěn silnicí III/1327.
Kupní smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt uvedený pozemek z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s nabytím uvedeného pozemku.

ODSH také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 3722/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina za 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz