Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-05

RK-19-2015-05.doc  RK-19-2015-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-19-2015-05
NázevSouhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením č. 0374/08/2015/RK ze dne 3. 3. 2015 finanční a ostatní související plány na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala dle materiálu RK-19-2015-05, př. 1 prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení havarijních investičních záměrů, které mají být neprodleně realizovány:
* Bodypletysmograf v předpokládané pořizovací ceně ve výši 726 000 Kč. Stávající přístroj je v provozu 20 let a je neopravitelný. Slouží pro měření plicní difuze, dechových objemů a odporů.
* Cystoskop v předpokládané pořizovací ceně ve výši 176 000 Kč. Slouží k diagnostice nádorů močového měchýře.
* Centrifuga v předpokládané pořizovací ceně ve výši 90 000 Kč. Je využívána pro přípravu vzorků v rámci hematologického oddělení.
* Kamera k mikroskopu na hematologické oddělení v předpokládané pořizovací ceně ve výši 57 000 Kč.
* Osobní automobil v předpokládané pořizovací ceně ve výši 229 900 Kč. Představuje náhradu za stávající vozidlo MAZDA vyrobené v roce 1997, které neprošlo technickou kontrolou, a jeho oprava by byla nerentabilní.
* Optika k bronchoskopu (2 ks) v předpokládané pořizovací ceně ve výši 1 492 000 Kč. Využívá se k vyšetření a léčbě dýchacích cest, slouží k ozřejmění průchodnosti dýchacích cest, vizualizaci sliznice dýchacích cest, lokalizaci zdroje krvácení a odebrání cytologických a histologických vzorků.
* Centrifuga s chlazením v předpokládané pořizovací ceně ve výši 260 000 Kč - u TBC zlatý standard . Centrifugace vzorků potřebná k průkazu Mycobacterium tuberculosis, nebo její součásti, kultivační metodou.
* Univerzální velkokuchyňský stroj (robot) s příslušenstvím v předpokládané pořizovací ceně ve výši 160 000 Kč.
Uvedené investice by byly financovány z položky v investičním plánu nemocnice na rok 2015 Havarijní stavy - rezerva .
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že se jedná o přístroje (techniku), které jsou neopravitelné a je nutné majetek neprodleně nahradit, odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci investičních akcí dle materiálu RK-19-2015-05, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-19-2015-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz