Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-03

RK-19-2015-03.doc  RK-19-2015-03pr01.doc  RK-19-2015-03pr02.pdf  RK-19-2015-03pr03.pdf  RK-19-2015-03pr04.pdf  RK-19-2015-03pr05.pdf  RK-19-2015-03pr06.pdf  RK-19-2015-03pr07.pdf  RK-19-2015-03pr08.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-19-2015-03
NázevPeněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních darů v celkové výši 43 000 Kč. Konkrétně se jedná o peněžní dary od:
- od fyzické osoby ve výši 2 000 Kč za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty na rehabilitačním oddělení nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-19-2015-03, př. 1.
- od obce Nárameč a Červená Lhota v celkové výši 21 000 Kč za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty nemocnice. Darovací smlouvy o poskytnutí peněžních darů jsou obsaženy v materiálu RK-19-2015-03, př. 2 a RK-19-2015-03, př. 3.
- od obce Lhánice, Chlístov, Lukov a Kouty v celkové výši 15 000 Kč za účelem pořízení celotělového diagnostického ultrazvukového přístroje nebo operačního stolu pro oddělení gynekologie nemocnice. Darovací smlouvy o poskytnutí peněžních darů jsou obsaženy v materiálu RK-19-2015-03, př. 4, RK-19-2015-03, př. 5,
RK-19-2015-03, př. 6 a RK-19-2015-03, př. 7.
- od obce Lipník ve výši 5 000 Kč za účelem pořízení celotělového ultrazvukového přístroje pro oddělení radiologie nemocnice. Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru je obsažena v materiálu RK-19-2015-03, př. 8.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů.
Návrh řešení Peněžní dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních darů dle materiálů
RK-19-2015-03, př. 1, RK-19-2015-03, př. 2, RK-19-2015-03, př. 3, RK-19-2015-03, př. 4,
RK-19-2015-03, př. 5, RK-19-2015-03, př. 6, RK-19-2015-03, př. 7 a RK-19-2015-03, př. 8.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím peněžních darů je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-19-2015-03, př. 1, RK-19-2015-03, př. 2, RK-19-2015-03, př. 3, RK-19-2015-03, př. 4,
RK-19-2015-03, př. 5, RK-19-2015-03, př. 6, RK-19-2015-03, př. 7 a RK-19-2015-03, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 19. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz