Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-70

RK-18-2015-70.doc  RK-18-2015-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-18-2015-70
NázevPodpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech
Zpracoval0 Podpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech pro: jednání rady kraje č. 18/2015 dne 2. 6. 2015 zpracovali: K. Lysová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání návrh pravidel rady kraje na podporu zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech.
V minulých letech obdržel OŠMS několik žádostí o podporu vysokoškolského studia (většinou ročních studijních pobytů v délce jednoho roku v návaznosti na program Erasmus či mezivládní dohody) na vysokých školách v zahraničí. V souvislosti s rozvojem spolupráce se zahraničními regiony je otevřena možnost užší spolupráce s těmito regiony i v oblasti vysokoškolského vzdělávání studentů a studentek z Kraje Vysočina na vysokých školách v těchto regionech (aktuálně je v jednání spolupráce s regionem Hubei).
Návrh řešení OŠMS navrhuje vyhlásit systémová pravidla zaměřená na podporu vysokoškolského studia v zahraničních vysokých školách. Na základě předběžného projednání v radě kraje dne 26. 5. 2015 je předložena varianta s podporou úplného doktorandského, magisterského a bakalářského studia (materiál RK-18-2015-70, př. 1). OŠMS navrhuje, aby v roce 2015 byla schválena stipendia s ročními náklady max. 500 tis. Kč (cca 5 - 10 stipendistů/stipendistek). Dle navržených pravidel dojde k prvním platbám nejdříve v příštím roce. OŠMS zapracuje tuto částku do návrhu rozpočtu na rok 2016 a po vyhodnocení žádostí bude během podzimu upravena na reálný stav.
Lze očekávat, že finanční podporou konkrétních mladých lidí vzroste počet přímých kontaktů občanů kraje v partnerských regionech. Informace o studiu a místě studia budou zveřejněny na webových stránkách kraje.
StanoviskaStanovisko Odboru sekretariátu hejtmana: Odbor sekretariátu hejtmana pozitivně vnímá snahu o nastavení možnosti podpory studia v partnerských regionech Kraje Vysočina. Jde o další rozšíření aktivit partnerské spolupráce.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech dle materiálu RK-18-2015-70, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz