Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-65

RK-18-2015-65.doc  RK-18-2015-65pr01.pdf  RK-18-2015-65pr02.pdf  RK-18-2015-65pr03.pdf  RK-18-2015-65pr04.pdf  RK-18-2015-65pr05.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-18-2015-65
NázevSouhlas s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce majetku pro vzdělávací účely - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou (dále jen škola ) o souhlas zřizovatele s uzavřením dodatků č. 2 smluv o výpůjčce učebních pomůcek pro výuku dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 .
Škola předložila návrh dodatků č. 2 smluv o výpůjčce mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a školou. Předmětem těchto smluv je zapůjčení ochranných oděvů - zdravotnických uniforem, odborné literatury a odborných filmů škole za účelem zajištění odborné výuky. Smlouvy ve znění dodatků č. 1 byly uzavřeny na dobu určitou v délce jednoho roku (materiál RK-18-2015-65, př. 5). Škola žádá o udělení souhlasu s uzavřením dodatků č. 2
k těmto smlouvám, kterými bude prodloužena doba výpůjčky do 31. 5. 2019. Návrh dodatků č. 2 smluv tvoří materiály RK-18-2015-65, př. 1 až 4.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje vzít na vědomí smlouvy o výpůjčce ve znění dodatků č. 1 dle materiálu RK-18-2015-65, př. 5 a souhlasit s uzavřením dodatků č. 2 smluv o výpůjčce dle materiálů RK-18-2015-65, př. 1 až 4.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s uzavřením těchto smluv přísluší radě kraje v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
smlouvy o výpůjčce ve znění dodatků č. 1, uzavřené mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-18-2015-65, př. 5;
souhlasí
s uzavřením dodatků č. 2 smluv o výpůjčce mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou dle materiálů RK-18-2015-65, př. 1, RK-18-2015-65, př. 2, RK-18-2015-65, př. 3
a RK-18-2015-65, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz