Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-62

RK-18-2015-62.doc  RK-18-2015-62pr01.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-18-2015-62
NázevHry VII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
Zpracoval P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV termínu od 14. 6. do 19. 6. 2016 proběhnou v Plzeňském kraji Hry VII. letní olympiády pro děti a mládež 2015 ČR. Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 1. 7. 2014 Usnesením č. 1269/22/2014/RK.
Výprava Kraje Vysočina se bude letní olympiády účastnit v počtu 197 sportovců a trenérského doprovodu. Každý z těchto účastníků bude vybaven reprezentačním oblečením značky Asics s logem Kraje Vysočina. Oblečení účastníkům této akce bude ponecháno jako projev poděkování za reprezentaci a propagaci Kraje Vysočina. Předání bude realizováno prostřednictvím zástupců jednotlivých sportovních disciplín.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2015-62, př. 1.
Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000,- Kč rada kraje.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana
Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k návrhu řešení a souhlasí s ponecháním oblečení účastníkům LODM 2015 za uvedených podmínek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2015-62, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 24. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz