Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-61

RK-18-2015-61.doc  RK-18-2015-61pr01.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-18-2015-61
NázevNárodní finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
Zpracoval P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuZákladní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, kde zřizovatelem je Kraj Vysočina pořádá krajská kola atletického čtyřboje žáků základních škol praktických a speciálních. Z těchto kol se postupuje do národního finále. Z pozice ředitele této školy přišla žádost na zakoupení jednotného vybavení pro reprezentaci Kraje Vysočina při národním finále. Zakoupení jednotného vybavení bylo schváleno dne 10. 3. 2015 Usnesením č. 0438/09/2015/RK.
Reprezentanti na národním finále budou vybaveni reprezentačním oblečením značky Asics s logem Kraje Vysočina v max. počtu 10 kusů. Oblečení účastníkům této akce nebude ponecháno a obdarovaný jej bude z ekonomických důvodů využívat na další reprezentaci Kraje Vysočina při národním finále i v následujících ročnících. Předání bude realizováno prostřednictvím statutárního zástupce Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2015-61, př. 1.
Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000,- Kč rada kraje.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana
Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k návrhu řešení a souhlasí s reprezentací a propagací Kraje Vysočina na národním finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol za uvedených podmínek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2015-61, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 24. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz