Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-60

RK-18-2015-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-18-2015-60
NázevSchválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Zpracoval P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu možnosti využití propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou určeny pro sportovce a sportovní akce v Kraji Vysočina. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je vedoucí oddělení mládeže a sportu, Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Jedná se o sportovní oblečení s logem Kraje Vysočina, které na oddělení mládeže a sportu zůstává po každé olympiádě dětí a mládeže v počtu řádově jednotek kusů. Jedná se o oblečení, které zůstalo např. po nahlášených účastnících, kteří se nemohli zúčastnit, rezervní oblečení apod.
Pořízení sportovního oblečení, které je navrhováno k využití jako propagační předměty, bylo realizováno z kapitoly Školství, mládeže a sportu, Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit využití propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2015-60.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana vnímá aktivitu jednotného oblečení reprezentantů Kraje Vysočina vizuálně odpovídajícímu základním prvkům jednotného vizuálního stylu Kraje Vysočina jako vhodný způsob propagace kraje a posílení sounáležitosti reprezentantů se svým regionem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
využití propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2015-60.
Odpovědnost OŠMS
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz