Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-59

RK-18-2015-59.doc  RK-18-2015-59pr01.doc  RK-18-2015-59pr02.doc  RK-18-2015-59pr03.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-18-2015-59
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace - OP VK
Zpracoval J. Hadravová, M. Podnecká
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace o souhlas s projektovým záměrem. Jde o Gymnázium Velké Meziříčí, jehož projektový záměr je popsán v materiálu RK-18-2015-59, př. 1.
Zdůvodnění pozdního podání projektu Gymnázia Velké Meziříčí je v materiálu
RK-18-2015-59, př. 2.
Pokud rada kraje nevysloví souhlas, bude projekt stažen.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektových záměrů a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jejich realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-18-2015-59, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Velké Meziříčí dle materiálu RK-18-2015-59, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz