Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-49

RK-18-2015-49.doc  RK-18-2015-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-18-2015-49
NázevMonitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o monitorovací hlášení k projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina financovaného v rámci technické pomoci ROP Jihovýchod (dále jen Absorpční kapacita ).
Projekt je realizován s cílem posílit absorpční kapacitu subjektů v Kraji Vysočina prostřednictvím realizace vzdělávacích modulů. Informace o postupu projektu jsou uvedeny v materiálu RK-18-2015-49, př. 1. Dle pravidel programu ROP Jihovýchod má být do 30 dnů od ukončení 6 měsíčního období projektu (počítáno od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace) předkládáno monitorovací hlášení o realizaci projektu. Pro projekt Absorpční kapacita má být monitorovací hlášení předloženo do 5. 6. 2015.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-18-2015-49, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2015-49, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 5. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz