Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-25

RK-18-2015-25.doc  RK-18-2015-25pr01.doc  RK-18-2015-25pr02.pdf  RK-18-2015-25pr02a.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-18-2015-25
NázevUzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby - akce III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1 . Jedná se o úplnou přestavbu tohoto mostu, který je ve velmi špatném stavebně technickém stavu.
Předpokládaná realizace stavby je v roce 2016. Pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení je nutné v rámci majetkoprávní přípravy uzavřít smlouvy s vlastníky dotčených pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků na pozemky v rozsahu dle materiálů
RK-18-2015-25, př. 1.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků nepojmenované smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2015-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz