Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-14

RK-18-2015-14.doc  RK-18-2015-14pr01.pdf  RK-18-2015-14pr02.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-18-2015-14
NázevPoskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel od České umělecké agentury, s. r. o., žádost o příspěvek na uhrazení nákladů spojených se zajištěním prezentace Kraje Vysočina na devátém ročníku Czech Street Party 2015 v Bruselu, tzn. propagačního stánku, části doprovodného programu, propagačních materiálů akce a umístění loga Kraje Vysočina na těchto materiálech. Další informace jsou přílohou materiálu RK-18-2015-14, př. 1.
Tradiční Czech Street Party, která se v Bruselu uskuteční dne 12. 6. 2015 v ulici Rue Caroly, je jednou z největších českých akcí v zahraničí a v letošním roce na ní vystoupí skupiny Mňága a Žďorp, Urband, Frajara Putika a Airfare.
Czech Street Party tradičně pořádají zastoupení českých institucí a krajů v Bruselu, v roce 2015 se na její organizaci podílí 14 subjektů. Kraj Vysočina se na organizaci Czech Street Party podílí již od roku 2007. Finanční příspěvek na organizaci Czech Street Party 2015 činí v letošním roce za každý kraj 2 900 EUR.
Návrh řešení S přihlédnutím k vysokému počtu návštěvníků na minulých ročnících Czech Street Party, tradici a popularitě, kterou si akce od roku 2007 získala, a vzhledem k možnostem propagace Kraje Vysočina na této akci doporučuje odbor sekretariátu hejtmana podpořit žádost o dar České umělecké agentuře, s. r. o., ve výši 2 900 EUR na pokrytí nezbytných nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na Czech Street Party 2015 v Bruselu.
Uvedenou finanční částku navrhujeme pokrýt z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce.
Finanční dar bude obdarovanému předán na základě darovací smlouvy dle materiálu
RK-18-2015-14, př. 2.
StanoviskaOdbor informatiky: Dar byl zaregistrován v systému eDotace pod ID O01346.
Ekonomický odbor: Nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-18-2015-14, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz