Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-04

RK-18-2015-04.doc  RK-18-2015-04pr01.pdf  RK-18-2015-04pr02.pdf  RK-18-2015-04pr03.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-18-2015-04
NázevPeněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela od společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a. s. nabídku peněžního daru ve výši 20 000 Kč za účelem nákupu přístroje - 2 fázová elektrická odsávačka mateřského mléka MEDELA Symphony Standard. Žádost o souhlas s přijetím peněžního daru a darovací smlouva jsou obsaženy v materiálu RK-18-2015-04, př. 1.
Dále nemocnice obdržela od města Golčův Jeníkov a města Habry návrh smlouvy o poskytnutí peněžního daru v celkové hodnotě 35 000 Kč za účelem pořízení laparoskopické věže. Žádost o souhlas s přijetím peněžních darů a darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-18-2015-04, př. 2 a RK-18-2015-04, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Peněžní dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Pořízení laparoskopické věže bylo schváleno usnesením č. 0374/08/2015/RK. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů dle materiálů RK-18-2015-04, př. 1, RK-18-2015-04, př. 2 a RK-18-2015-04, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2015-04, př. 1, RK-18-2015-04, př. 2
a RK-18-2015-04, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 12. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz