Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-29

RK-15-2015-29.doc  RK-15-2015-29pr01.doc  RK-15-2015-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-15-2015-29
NázevNávrh na udělení věcných darů
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuDne 22. 5. 2015 bude Kraj Vysočina pořádat Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina. Mezi navrženými profesionály z řad složek zařazených do Integrovaného záchranného systému (IZS) v letošním roce figuruje také skupina statečných spoluobčanů - civilních osob, které byly na ocenění navrženy zástupci samosprávy kraje, statutárních zástupců veřejných organizací apod. za mimořádně hrdinský čin, tedy za záchranu života jiné osoby. Oceněné osoby nemají záchranu lidských životů a ochranu majetku v popisu své práce (nejsou svých pracovním zařazením součástí IZS) nebo pomohli jiným v době mimo pracovní povinnosti. Proto jim udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0069/02/2015/ZK ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně. Na místě je zvážení udělení s tím spojených věcných darů.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina vybraným osobám oceněným Záslužnou medailí Kraje Vysočina I. stupně dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina 0069/02/2015/ZK udělit věcný dar za mimořádně hrdinský čin na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2015-29, př. 2. Seznam navržených osob k ocenění věcným darem je pro úplnost uveden v příloze RK-15-2015-29,př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O001334.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-15-2015-29, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2015-29, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz