Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-26

RK-15-2015-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-15-2015-26
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (dále jen škola ) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel školy rozhodl o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o dataprojektor s příslušenstvím, rok pořízení 2001, inventární číslo 20 020 002, pořizovací cena 190 600,60 Kč, zůstatková cena 1 Kč a datový projektor EPSON EMP - 835, rok pořízení 2005, inventární číslo 9 - 23/1, pořizovací cena 96 608,20 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Uvedený majetek je nefunkční, má poškozenou lampu a DND čip. Vzhledem k době pořízení již nejsou na trhu náhradní díly a opravy jsou tak ekonomicky nerentabilní. Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodla ředitelka školy o nepotřebnosti tohoto majetku. Nepotřebný majetek byl prostřednictvím webových stránek Kraje Vysočina nabídnut dalším organizacím kraje, ale v období od 23. 3. 2015 po dobu 14 dnů o něj žádná z organizací kraje neprojevila zájem. Z tohoto důvodu je navržena ekologická likvidace.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu ředitelky školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením dataprojektoru s příslušenstvím, rok pořízení 2001, inventární číslo 20 020 002 z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu
RK-15-2015-26.
* s vyřazením datového projektoru EPSON EMP - 835, rok pořízení 2005, inventární číslo 9 - 23/1 z majetku kraje způsobem navrženým ředitelkou Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu
RK-15-2015-26.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz