Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-25

RK-15-2015-25.doc  RK-15-2015-25pr01.doc  RK-15-2015-25pr02.doc  RK-15-2015-25pr03.doc  RK-15-2015-25pr04.doc  RK-15-2015-25pr05.doc  RK-15-2015-25pr06.doc  RK-15-2015-25pr07.doc  RK-15-2015-25pr08.doc  RK-15-2015-25pr09.doc  RK-15-2015-25pr10.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-15-2015-25
NázevProjektové záměry příspěvkových organizací
Zpracoval J. Hadravová, M. Podnecká
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektových záměrech příspěvkových organizací.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádají krajské příspěvkové organizace o souhlas s projektovými záměry. Jde o Gymnázium a Střední odbornou školu, Moravské Budějovice, Tyršova 365, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 1, Základní školu a Praktickou školu, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 2, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, jehož projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 3, Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 4, Střední školu stavební Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 5, Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 6, Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 7, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, jehož projektový záměr je popsán v materiálu
RK-15-2015-25, př. 8 a Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-15-2015-25, př. 9.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektových záměrů a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jejich realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-15-2015-25, př. 10.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, realizace projektů nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k navrženému usnesení
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů:
* Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu RK-15-2015-25, př. 1;
* Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod dle materiálu
RK-15-2015-25, př. 2;
* Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-15-2015-25, př. 3;
* Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-15-2015-25, př. 4;
* Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-15-2015-25, př. 5;
* Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-15-2015-25, př. 6;
* Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálu RK-15-2015-25, př. 7;
* Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, dle materiálu RK-15-2015-25, př. 8;
* Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava dle materiálu RK-15-2015-25, př. 9.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz