Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-21

RK-15-2015-21.doc  RK-15-2015-21pr01.doc  RK-15-2015-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-15-2015-21
NázevSmlouva o nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládána informace o dlouhodobém nájmu movitého majetku pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (dále jen Divadlo ) požádalo o souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu tiskárny Konica Minolta BH C224e. Stávající tiskárna BH C250 je zastaralá a poruchová, její oprava by byla nehospodárná.
Na základě porovnání možnosti nákupu tiskárny a nájmu tiskárny obsaženého v materiálu RK-15-2015-21, př. 2 vyhodnotilo Divadlo nájem jako finančně výhodnější a rozhodlo se uzavřít nájemní smlouvu se společností MITECH s.r.o. dle materiálu RK-15-2015-21, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu tiskárny Konica Minolta BH C224e pro Divadlo dle materiálu RK-15-2015-21, př. 1, a to na dobu 48 měsíců na základě informací obsažených v materiálu RK-15-2015-21, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dlouhodobé smlouvy o nájmu tiskárny Konica Minolta BH C224e pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci se společností MITECH s.r.o. dle materiálu
RK-15-2015-21, př. 1, a to na dobu 48 měsíců.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz