Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2015-17

RK-15-2015-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-15-2015-17
NázevStažení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí vzít zpět žádost o poskytnutí podpory z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2, předloženou pod registračním číslem CZ.1.11/1.1.00/40.01678. Důvodem tohoto kroku je rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které neumožňuje podepsat smlouvu s dodavatelem stavebních prací a zrealizovat projekt v roce 2015. Způsobilé výdaje v rámci ROP Jihovýchod lze uplatnit pouze na fakturaci se zdanitelným plněním do konce roku 2015.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout vzít zpět žádost o podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2, předloženou pod registračním číslem CZ.1.11/1.1.00/40.01678.
StanoviskaOdbor majetkový bere na vědomí návrh usnesení.

Odbor ekonomický bere na vědomí návrh usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vzít zpět žádost o podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2, předloženou pod registračním číslem CZ.1.11/1.1.00/40.01678.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz