Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-64

RK-17-2014-64.doc  RK-17-2014-64pr01.doc  RK-17-2014-64pr02.doc  RK-17-2014-64pr03.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-17-2014-64
NázevNávrh na uzavření smlouvy s Českým olympijským výborem o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval P. Horký
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl v termínu 19. - 24. 1. 2014 pověřen organizací Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014 ) na základě uzavřené smlouvy o pořádání ZODM 2014 mezi stranami Česká olympijská a.s., Český olympijský výbor, občanské sdružení (dále jen ČOV ) a Kraj Vysočina. V této smlouvě se ČOV zavázal požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytnutí dotace na ZODM 2014. Poskytnutí a využití finančních prostředků bylo podmíněno uzavřením smlouvy. Na základě této smlouvy ČOV poskytne finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč Kraji Vysočina. Návrh smlouvy a její přílohy jsou uvedeny v RK-17-2014-64, př. 1 až př. 3.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu s ČOV o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina ve výši 1 000 000 Kč na výdaje spojené s organizací ZODM 2014 dle materiálu RK-17-2014-64, př. 1 až př. 3 a současně navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým budou zvýšeny příjmy i výdaje kraje o částku 1 000 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových prostředků od ČOV ve výši 1 000 000 Kč - na výdaje spojené s organizací ZODM 2014.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s ČOV o poskytnutí finančních prostředků Kraji Vysočina ve výši 1 000 000 Kč na výdaje spojené s organizací ZODM 2014 dle materiálů RK-17-2014-64, př. 1, RK-17-2014-64, př. 2, RK-17-2013-64, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost) rozpočtu kraje o finanční prostředky od ČOV ve výši 1 000 000 Kč na výdaje spojené s organizací ZODM 2014.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz