Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-62

RK-17-2014-62.doc  RK-17-2014-62pr01.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-17-2014-62
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Zpracoval2 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí pro: jednání rady kraje č. 17/2014 dne 20. 5. 2014 zpracoval (a): H. Hošková, M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (dále jen škola ) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 2. 4. 2014 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném hmotném majetku.
Jedná se o osobní automobil ŠKODA OCTAVIA, registrační značka 3J49149, rok pořízení 2008, pořizovací cena 565 800 Kč, zůstatková cena 235 750 Kč.
Vozidlo se stalo nepojízdné z důvodu dopravní nehody, při které bylo vážně poškozeno. Likvidátor pojistné události rozhodl, že se jedná o totální škodu na vozidle. Celková výše pojistného plnění byla na základě pojistného šetření stanovena na 74 000 Kč a zůstatková cena poškozeného automobilu ke dni pojistné události na 96 000 Kč.
Vozidlo bylo nabídnuto na webových stránkách Kraje Vysočina od 2. 4. 2014 po dobu 14 dnů. Žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina neprojevila o automobil zájem. Škola navrhuje prodej poškozeného vozidla v aukci za nejvyšší nabídnutou cenu. Jednorázový odpis zůstatkové ceny bude částečně krytý pojistným plněním, částečně prodejem. Zbývající část bude kryta tak, aby nedošlo k ohrožení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, registrační značka 3J49149 z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí dle materiálu RK-17-2014-62.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz