Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-59

RK-17-2014-59.doc  RK-17-2014-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-17-2014-59
NázevOdvolání z vedoucího pracovního místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací
Zpracoval J. Dočkalová, L. Stejskal
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší odvolání ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti se změnami v síti škol a školských zařízení, ke kterým dochází s účinností od 1. 7. 2014 dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013.
Důsledkem sloučení příspěvkových organizací je zánik vedoucích pracovních míst ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací, jejichž práva a závazky přecházejí dnem sloučení na určenou přejímající organizaci a povinnost zřizovatele odvolat ředitelky/ředitele těchto příspěvkových organizací dle § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje odvolat z vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkových organizací, u nichž dochází dnem 1. 7. 2014 ke sloučení a jejichž práva a závazky tímto dnem přecházejí na určenou přejímající organizaci. Důvodem odvolání jsou organizační změny, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele. Odvoláním z vedoucího pracovního místa pracovní poměr ředitelek/ředitelů nekončí, všechna práva a závazky z pracovněprávního vztahu přecházejí na přejímající organizaci.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
odvolává
* PhDr. Marii Říhovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava,
* RNDr. Pavla Svobodu z vedoucího pracovního místa ředitele Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč,
* Mgr. Josefa Vácu z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy technické Jihlava,
* Mgr. Milana Vebera z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí,
* Ing. Radoslava Kučeru z vedoucího pracovního místa ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875,
* Ing. Zdeňka Širokého z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy řemesel Třebíč,
* Ing. Josefa Crhu z vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou,
ke dni 30. 6. 2014, dle materiálu RK-17-2014-59, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz