Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-48

RK-17-2014-48.doc  RK-17-2014-48pr01.doc  RK-17-2014-48pr02.doc  RK-17-2014-48pr03.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-17-2014-48
NázevVýpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádala v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 o udělení souhlasu s výpůjčkou přístrojů na dobu 2 let, jejichž půjčitel bude vybrán na základě veřejné zakázky na dodávku reagencií včetně výpůjčky přístrojů.
Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-17-2014-48, př. 1, návrh smlouvy je obsažen v materiálu RK-17-2014-48, př. 2. Návrh smlouvy odkazuje na přílohu, kterou bude technická specifikace přístrojů. Zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky na přístroje viz materiál RK-17-2014-48, př. 3 s tím, že ve smlouvě bude příloha odpovídající skutečným parametrům přístrojů doplněných uchazečem podle jeho nabídky.
Návrh řešení Výpůjčka přístrojů je součástí podmínek veřejné zakázky na dodávku reagencií, která je pro provoz nemocnice nezbytná. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s výpůjčkou přístrojů od vítěze veřejné zakázky dle materiálu RK-17-2014-48, př. 2
a RK-17-2014-48, př. 3.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky za podmínek dle materiálů RK-17-2014-48, př. 2
a RK-17-2014-48, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 2014- 5- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz