Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-47

RK-17-2014-47.doc  RK-17-2014-47pr01.xls
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-17-2014-47
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-17-2014-47, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 17. března 2014 a navrhuje jeho vyřazení:
- Automat vyvolávací Compact 45 C, r. v. 1993, pořizovací cena 331.000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Automat vyvolávací Compact 45 C, r. v. 1994, pořizovací cena 331.000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Motodlaha pro kolenní kloub Adventa, r. v. 2003, pořizovací cena 115.500,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Kolonoskop CF 20 HL, r. v. 1992, pořizovací cena 604.749,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Gastroskop GIF Q20, r. v. 1991, pořizovací cena 429.975,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Myčka nádobí k mytí talířů, r. v. 1994, pořizovací cena 306.190,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Ventilátor Siemens 900 C, r. v. 1991, pořizovací cena 726.211,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Veškerý majetek byl nemocnici bezúplatně převedený dne 1. června 2009. Důvody vyřazení majetku jsou uvedené v materiálu RK-17-2014-47, př. 1.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Vzhledem ke stavu vyřazovaného majetku navrhuje nemocnice vyřazení fyzickou likvidací.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku dle materiálu RK-17-2014-47, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-17-2014-47, př. 1 fyzickou likvidací.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 05. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz