Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-45

RK-17-2014-45.doc  RK-17-2014-45pr01.pdf  RK-17-2014-45pr02.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-17-2014-45
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Zerzánová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela nabídku peněžního daru ve výši 20 000 Kč od pana Ing. Miroslava Petrů určeného pro rehabilitační oddělení nemocnice na zdravotnické účely, za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty. Žádost nemocnice o udělení souhlasu s přijetím daru je obsažena v materiálu
RK-17-2014-45, př. 1. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2014-45, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice, do které náleží péče na oddělení rehabilitace. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2014-45, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2014-45, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz