Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-44

RK-17-2014-44.doc  RK-17-2014-44pr01.pdf  RK-17-2014-44pr02.pdf  RK-17-2014-44pr03.pdf  RK-17-2014-44pr04.pdf  RK-17-2014-44pr05.pdf  RK-17-2014-44pr06.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-17-2014-44
NázevPeněžní dary, příspěvek a dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Zerzánová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela následující nabídky:
- peněžní dar ve výši 10 000 Kč od obce Vysoké za účelem pořízení laparoskopické věže. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 1,
- peněžní dar ve výši 50 000 Kč od společnosti PKS stavby, a.s., se kterou nemocnice dlouhodobě spolupracuje, za účelem pořízení laparoskopické věže. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 2,
- příspěvek ve výši 220 000 Kč od města Žďár nad Sázavou za účelem pořízení laparoskopické věže. Smlouva o příspěvku je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 3,
- dotace ve výši 150 000 Kč od města Nové Město na Moravě za účelem pořízení laparoskopické věže. Smlouva o poskytnutí dotace je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 4,
- peněžní dar ve výši 5 000 Kč od městyse Ostrov nad Oslavou za účelem pořízení laparoskopické věže. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 5,
- peněžní dar ve výši 10 000 Kč od obce Jámy za účelem pořízení laparoskopické věže. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2014-44, př. 6.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí účelových peněžních prostředků oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Dary, příspěvek a dotace jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Pořízení laparoskopické věže bylo schváleno usnesením č. 0384/08/2014/RK. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-17-2014-44, př. 1, RK-17-2014-44, př. 2, RK-17-2014-44, př. 3,
RK-17-2014-44, př. 4, RK-17-2014-44, př. 5, RK-17-2014-44, př. 6.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2014-44, př. 1, RK-17-2014-44, př. 2, RK-17-2014-44, př. 3,
RK-17-2014-44, př. 4, RK-17-2014-44, př. 5, RK-17-2014-44, př. 6.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 30. 5. 2014.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz