Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-06

RK-17-2014-06.doc  RK-17-2014-06pr01.doc  RK-17-2014-06pr02.xls  RK-17-2014-06pr03.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-17-2014-06
NázevSkutek roku 2013 - dary oceněným
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí darů vítězům soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013, která je součástí realizace projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu , zkráceně Angažovanci.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0204/03/2014/ZK ze dne 13. 5. 2014 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-3-2014-75, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-3-2014-75, př. 2. ) rozhodlo udělit ceny Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2013 osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 1 a RK-17-2014-06, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2014-06, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 2.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor informatiky: dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ00991.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2014-06, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2014-06, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 2. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz