Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-116

RK-40-2013-116.doc
Číslo materiálu116
Číslo jednacíRK-40-2013-116
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III
Zpracoval J. Bína, S. Munduch, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů.
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
Od 1. 9. 2012 do 30. 4. 2013 proběhla 3. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina. Dne 28. 5. 2013 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 121 406,- Kč.
Z projektu Transformace ÚSP Jinošov III jsou hrazeny výdaje na rekonstrukci a vybavení objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích.
Návrh řešení Na základě této žádosti o platbu byla dne 21. 11. 2013 převedena částka 121 406,- Kč na zvláštní projektový účet.
Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 121 406,- Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 121 406 Kč, která byla připsána na zvláštní účet dne 21. 11. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 121 406 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz