Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-99

RK-40-2013-99.doc
Číslo materiálu99
Číslo jednacíRK-40-2013-99
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktická provedení některých majetkových úkonů podala příspěvková organizace Vyšší odborná škola
a obchodní akademie Chotěboř (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 11. 11. 2013 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o osobní automobil Škoda Favorit 135 L, rok pořízení 1992, registrační značka
HBD 25-00, pořizovací cena 141 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Automobil je celkově opotřebovaný. Technický stav vozidla odpovídá jeho stáří a není v souladu s bezpečnostními předpisy provozu na pozemních komunikacích. Odborná firma, která vypracovala posudek, nedoporučuje vozidlo bez generální opravy dále používat. Oprava by byla neekonomická.
Škoda Favorit byl nabídnut na webových stránkách kraje od 12. 11. 2013 po dobu
14 dnů. Žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Škola proto navrhuje automobil ekologicky zlikvidovat specializovanou firmou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Favorit 135 L, rok pořízení 1992, registrační značka HBD 25-00 z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Obchodní akademií Chotěboř dle materiálu RK-40-2013-99.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz