Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-95

RK-40-2013-95.doc  RK-40-2013-95pr01.pdf  RK-40-2013-95pr02.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-40-2013-95
NázevVyjmutí záchranné služby z povinností SKI klubu Velké Meziříčí při organizačním zajištění Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže
Zpracoval I. Mach, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání ze dne 5. 11. 2013 schválila usnesením č. 1934/36/2013/RK Smlouvu o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže (viz materiál RK-40-2013-95, př. 1). Mezi jinými povinnostmi SKI klubu Velké Meziříčí figuruje i zajištění záchranné služby (čl. 3 odstavec 2 písmeno p smlouvy).
Návrh řešení Jelikož Kraj Vysočina spolupracuje při zajištění záchranné služby na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina navrhuje OŠMS radě kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže, kterým se z povinnosti SKI Klubu Velké Meziříčí vyjme zajištění záchranné služby.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu pro pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže dle materiálu RK-40-2013-95, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz